OUTFORCE MEDIA | LOCATIES

OutForce Media heeft inmiddels ruime ervaring in het plaatsen van tijdelijke buitenreclame in de openbare ruimte. We werken samen met diverse gemeentes in Nederland.

Wenst u een campagne in een niet vermelde gemeente? Wij kunnen vaak op korte termijn de juiste regelingen treffen dankzij onze kennis en ervaring.

TOPlocaties

Locaties

OutForce Media sluit exclusieve contracten met Nederlandse gemeenten voor de inzet van tijdelijke en kwalitatieve buitenreclame oplossingen. Hiermee creëren we een nieuw aanbod reclamevlakken op plaatsen waar nog niet of nauwelijks communicatiemogelijkheden waren.

Concessies

We verwerven deze contracten, ofwel concessies, om Trotters en Exposureboxen te kunnen plaatsen op unieke plekken met als doel exposities te realiseren voor adverteerders. Door onze jarenlange ervaring in de buitenreclame kunnen wij nieuwe communicatievormen als Storytelling en de Exposurbox introduceren in de openbare ruimte.

Wij zijn van mening dat tijdelijke buitenreclame slechts ingezet mag worden met respect voor de omgeving en de gebruikers daarvan. Daarom stellen we vier randvoorwaarden:
  • veiligheid en verkeersdoorstroming moeten gewaarborgd zijn (ook wanneer het voetgangersverkeer betreft)
  • de omliggende bebouwing – zeker wanneer die een monumentaal karakter heeft – dient in het zicht te blijven
  • de uitingen moeten bestaan uit een verhaallijn (storytelling) en passen in de context van de omgeving. Dus geen platte communicatie van merk, product of prijs, maar content die iets toevoegt aan de beleving van de burger.
  • de belangen van de adverteerder, die van de gemeente en de gebruikers van de openbare ruimte dienen in acht te worden genomen.


Maximale exposure op toplocaties

Voor adverteerders betekent dit dat er reclamevlakken ter beschikking komen op plaatsen met aanzienlijke bezoekersstromen. Toplocaties die tot nu toe onbereikbaar waren.

Gemeenten beschermen, in veel gevallen, hun kwetsbare binnenstedelijke gebieden tegen permanente buitenreclame. Adverteerders willen juist gebruik maken van dit soort plekken die van grote communicatieve meerwaarde zijn. OutForce Media doorbreekt dit dilemma voor zowel gemeenten als adverteerders door een goede mix aan te bieden van relevante content en producten die de openbare ruimte niet verstoren. Uiteraard werken wij met een afdracht richting de gemeente, zodat alle betrokken partijen profiteren van de toegevoegde waarde.

Wij hebben inmiddels mogelijkheden in steden als Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Den Haag, Breda, Enschede, Apeldoorn, Arnhem en Ede. Voor meer voorbeelden kunt u op bovenstaande landkaart op de desbetreffende stad klikken. Wenst u een campagne in een niet vermelde gemeente? Wij kunnen meestal binnen een drietal weken een vergunning regelen indien de betreffende gemeente toestemming geeft voor het plaatsen van tijdelijk reclameobjecten. 

Wenst u meer informatie? Neem dan snel contact met ons op.

Recente campagnes